Pižama parti

Organizator: IKDM Perkmandelc

Datum: 10.11-11.11.2018

Lokacija: Medgeneracijski center Mežica