Pristopna izjava

K našemu društvu lahko pristopite tako, da preprosto izpolnete spodnji obrazec!

Članarino lahko poravnate tako, da preprosto nakažete denar na tekoči račun društva. (10€)

Ime in Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Naslov

Telefon:

Email:

Izjavljam,da sem kot nov(a) član (ica) pristopil(a) k Izobraževalnemu kulturnemu društvu mladih PERKMANDELCI Mežica.


Mlad si toliko, kolikor se počutiš !

 

IZOBRAŽEVALNO KULTURNO DRUŠTVO MLADIH PERKMANDELCI se zavezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal izključno za evidenco članov in obveščanje članov. Z vašim osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.