K našemu društvu lahko pristopite tako, da preprosto izpolnete spodnji obrazec!
Članarino (10€) lahko poravnate tako, da preprosto nakažete denar na tekoči račun društva (TRR: 02470-0253803340).

Izjavljam,da sem kot nov(a) član (ica) pristopil(a) k Izobraževalnemu kulturnemu društvu mladih PERKMANDELCI Mežica.

Mlad si toliko, kolikor se počutiš !

 

IZOBRAŽEVALNO KULTURNO DRUŠTVO MLADIH PERKMANDELCI se zavezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljal izključno za evidenco članov in obveščanje članov. Z vašim osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.