Izobraževalno kulturno društvo mladih Perkmandelci Mežica, krajše Društvo Perkmandelci, je bilo ustanovljeno 26. februarja 2003, in sicer na pobudo treh mladih Mežičanov z vizijo društva kot organizacije »mladih za mlade«. Ime perkmandelci so člani društva prevzeli po mitu o majhnem škratu, ki živi v rudniških rovih podzemlja Pece in ki ga v rudarskih okoljih domačini poznajo po imenu perkmandeljc (koroško narečno »perkmandelc«). Beseda perkmandelc je nekakšna kombinacija poslovenjene nemške besede »Der Bergmann« (slov. rudar) in slovenske besede »mandeljc« (možicelj, fant). Po tem istem možiclju je društvo dobilo tudi svoj simbol, ki skupaj z imenom ponazarja povezavo z domačim okoljem nekdanjega rudnika Mežica.

Kmalu po ustanovitvi je društvo dobilo svoje prostore na letnem kopališču v Mežici, kjer je svojo dejavnost opravljalo vse do poletja 2009, ko se je preselilo v sodobno opremljene prostore Narodnega doma Mežica. Prostori društva so v podstrešju narodnega doma Mežica, kjer Perkmandelci sobivajo tudi s preostalimi društvi Občine Mežice.

Društvo združuje mlade, aktivne, delovne, izobražene ter napredka željne člane, ki so pripravljeni svoj prosti čas žrtvovati za dobro svojega kraja in svoje regije. Člani, ki jih je nekaj več kot 50, prihajajo iz vseh smeri, tako s humanističnih kot tudi z naravoslovno-tehničnih, kulturnih in športnih področij. Znanje in izkušnje, ki jih doprinašajo člani, so glavni dejavnik razvoja društva in njegovih aktivnosti. Društvo je organizacijsko razdeljeno na tri odbore: upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Društvo vodi predsednik društva Franjo Hercog.

Glavni cilj društva je zagotavljanje pogojev, potrebnih za izvajanje kakovostnih programov, namenjenim mladim in najmlajšim, ter izvajanje aktivnosti v podporo razvoju zdrave, uspešne in pozitivno naravnane mladine. Drugi cilji društva so naravnani k turističnemu, kulturnemu, športnemu in varnemu razvoju domačega kraja in domače regije Koroške.

Dejavnosti društva so:

prirejanje večjih vzgojno-zabavnih dogodkov za otroke, stare od 6. do 15. leta, ob božično-novoletnih praznikih;
prirejanje notranjih in zunanjih aktivnosti za najmlajše s podporo glasbenih in zabavnih vsebin v času šolskih počitnic;
organizacija tabora za otroke, stare od 6. do 14. leta, v času poletnih počitnic za potrebe praktičnega usposabljanja v naravi, privzgajanja vrednot »timskega dela« in aktivnega preživljanja prostega časa;
prirejanje festivalov in večjih dogodkov s kulturnimi, športnimi, zabavno-družabnimi in izobraževalnimi vsebinami;
prirejanje izobraževalnih dogodkov na področju prometne varnosti v sodelovanju z resornimi organi občine ter ministrstev s področja prometa in notranjih zadev;
prirejanje ali sodelovanje pri mednarodnih in/ali medregijskih projektih s poudarkom na mladinskih in kulturnih projektih;
omogočanje dostopa do spleta in uporabe prostorov društva za izobraževalne potrebe.